fbpx

3.

Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor 2022

DEPUNERE:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE): https://mfe.gov.ro

Termen Modul Depunerii Criterii de Selectie
Lansare estimativă: Online Pentru ca un IMM să fie finanțat trebuie să fie evaluat
din punct de vedere al maturității digitale. Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene (MIPE), împreună cu un administrator de schemă, vor implementa un sistem de evaluare care va recomanda soluțiile tehnice necesare acoperirii decalajului de digitalizare și care va sta la baza finanțării IMM-urilor.
Trimestrul II - 2022
ETAPE:
Selectarea unui administrator
de schemă care să implementeze schema ➔ Lansarea apelului ➔ Evaluarea
contractelor ➔ Monitorizarea proiectelor
Digitalizarile IMM au valoarea de min. 30.000 euro – max. 100.000 euro și se acordă o singură dată. Valoarea totală eligibilă nu poate depăși 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate, exceptând:
 • cheltuieli cu servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • cheltuielile de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii aplicaţiei de proiect propus spre finanţare şi/sau managementul aplicaţiei de proiect (inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării aplicaţiei de proiect).

Pentru întreprinderile care au două sau un singur exerciţiu financiar încheiat, procentul de 50% se va aplica corespunzător mediei ultimelor două exerciţii financiare încheiate, respectiv ultimului exerciţiu financiar încheiat.

IMM înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor:

 • a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;
 • nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget);
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanţare;
 • nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 • nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună,sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese.

Cheltuieli eligibile:

 • achiziții de hardware TIC (exemple: servere, soluții de stocare şi back-up, echipamente de rețea, stații de lucru, monitoare, imprimante, alte tipuri de periferice);
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation(Automatizare Robotizată a Proceselor desfăşurate pe calculator: pe scurt Roboţi Software, care imită orice acitivate / task desfăşurat de oameni pe calculator. Roboţii software declanşează aplicaţii, dau clickuri, citesc şi copiează informaţii de pe ecran, cu scopul de a executa taskuri precum: procesare comenzi, recepţie marfă, facturare şi notificare clienţi. Colegi virtuali care lucrează pentru tine, fără tine. Mai multe detalii pe www.goodroid.ro)
 • achiziții de tehnologii blockchain(o secvență de blocuri care conțin date, înregistrări stocate sub formă de blocuri, un fel de bază de date partajată de o rețea de computere, unde intrările sunt adăugate permanent ca „Blocuri”, iar acest „Lanț” nu poate fi întrerupt sau modificat în niciun fel. „Blockchain” rezultat este o înregistrare permanentă, verificată).
 • achiziționare website de prezentare
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT(Internet of things reprezintă următorul pas către digitalizarea societății și economiei, în care obiectele și oamenii sunt interconectați prin intermediul rețelelor de comunicare și raportează despre starea lor și/ sau mediul înconjurător.
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • consultanță/ analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Consultanța oferită:

 • Analiza eligibilitatii dosarului.
 • Intocmirea documentatiei si inscrierea beneficiarului in aplicatia online.
 • Servicii de management privind implementarea proiectului.


Da, doresc să primesc oferte și noutăți de la Granturi IMM.

Politica de confidentialitate | Politica privind fisierele cookies

SOLICITĂ EVALUARE GRATUITĂ