Anexa 1.2.

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII MICROGRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU

18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR

1811Tiparirea ziarelor
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814Legătorie şi servicii conexe
1820Reproducerea înregistrărilor

32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.

3212

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213

Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3240

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

58. ACTIVITATI DE EDITARE

5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software

59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor deteleviziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICATII

6110Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
620Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 

62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI

6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
 

63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312

Activităţi ale portalurilor web

6391

Activităţi ale agenţiilor de ştiri

6399

Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a

71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA

7111

Activităţi de arhitectură

7112

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI

7311

Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312

Servicii de reprezentare media

7320

Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

7410

Activităţi de design specializat

7420

Activităţi fotografice

7430

Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA

9001

Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9002

Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003

Activităţi de creaţie artistică

9004

Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE

9101

Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9102

Activităţi ale muzeelor

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interesturistic

9104

Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE

9321

Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329

Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Descarcă documentul

Anexa 1.2.