DIGITALIZARE IMM

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii românești pot obține granturi de câte 20.000 – 100.000 de euro, pentru a-și digitaliza activitatea

Prin programul de finanțare pentru digitalizare sunt oferite granturi nerambursabile de până la 100.000 euro, pentru a sprijini IMM-urile în Adoptarea Tehnologiilor Digitale.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a menționat că în luna decembrie ar urma să se deschidă apelul de proiecte în care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii românești (IMM) se vor putea înscrie pentru a avea șanse la granturile de câte 20.000-100.000 de euro, să-și cumpere calculatoare și alte echipamente și servicii pentru digitalizarea activității.

Bugetul total al schemei propuse este de 347,5 milioane de euro, bani asigurați din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Perioada estimată pentru lansare și depunerea proiectelor: noiembrie 2022 – ianuarie 2023

 

Valoarea finanțării:

Beneficiari eligibili: 

Întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România

 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2021
 • asigură cofinanțare 0% – 10%
 • nu desfășoară activități cu caracter erotic sau obscen / jocuri de noroc
 • nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, dizolvare, etc.
 • nu au legătură cu industria de tutun
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară
 • la finalul implementării ating minim 6 indici DESI

Cheltuieli eligibile prin granturile de digitalizare IMM:

 • achiziții de hardware TIC
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA
 • achiziții de tehnologii blockchain
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
 • achiziționare website de prezentare
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT, E-commerce
 • servicii de trecere a arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil
 • dezvoltare aplicații / licențe software, implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, RPA, CRM, IoT, AI, BTP
 • servicii pentru consolidarea securității
 • realizarea rețelei LAN / WiFi
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC
 • consultanță / analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile
 • servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului
 • cheltuieli pentru managementul proiectului
 • cheltuieli cu servicii de consultanta IT
 • cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH)

Beneficiarii se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI)

 • întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri
 • utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale
 • viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s
 • întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web
 • utilizarea IoT
 • utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media
 • utilizarea CRM
 • cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS))
 • utilizarea tehnologiei de AI
 • cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet
 • vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI  prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • utilizarea a două sau mai multe rețele sociale

Regiuni eligible:

Criterii de punctaj:

Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie (maxim 20 puncte)

Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei (maxim 20 puncte)

Impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei (maxim 15 puncte)

Rentabilitatea activității operaționale (maxim 15 puncte)

Evoluția profitului operațional (maxim 15 puncte)

Soldul balanței comerciale a CAEN-ului pentru care se aplică (maxim 5 puncte)

Domeniul în care este depus proiectul (maxim 10 puncte)

Domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:

 • industrie alimentară
 • industrie prelucrătoare
 • industrie auto
 • construcții
 • transport și distribuție
 • servicii adresate populatiei

Grila de punctaj ia în considerare o serie de criterii, printre care cele referitoare la rentabilitatea activității. Acestea sunt utilizate pentru a evita alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile iar în acest context decizia de finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă.

Un element punctat este evoluția profitului operațional. Acest indicator măsoară tendința pe care o înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea pentru activitate curentă. Dacă evoluția profitului operațional este negativă (descrescătoare) atunci activitatea operațională a companiei poate fi nerentabilă. Dacă evoluția profitului operațional este pozitivă atunci activitatea companiei este în general rentabilă și perspectiva de dezvoltare pe termen lung este una sustenabilă.

De asemenea, rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării și inovării. Din perspectiva apelului de proiecte, acest indicator urmărește să faciliteze accesul la fonduri pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de scăzut.

Criterii de eligibilitate ale aplicanților:

 

 • compania se încadrează în categoria IMM
 • compania este înființată cel mai târziu la data de 31.12.2021
 • compania a înregistrat profit operațional în anul 2021
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022
 • se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea
 • nu desfășoară activități cu caracter erotic /obscen, jocuri de noroc
 • nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen
 • nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”
 • nu se află în insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare
 • nu se află în stare de suspendare temporară a activității
 • nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat
 • nu au legătură cu industria de tutun
 • nu prevăd clonarea în scopuri reproductive
 • nu desfășoară activități de jocuri de noroc
 • nu desfășoară comerț sexual
 • nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice
 • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare
 • nu desfășoară activități – combustibili fosili solizi /petrol
 • nu au depășit plafonul de minimis conform legii

 

Ajutoarele sunt destinate firmelor non-IT și de accea sunt excluse de la finanțare întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:

 

5829 – Activități de editare a altor produse software

6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă

6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației

6203 – Activități de management a mijloacelor de calcul

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web

6312 – Activități ale portalurilor web

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie

7219 – Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie

 

De asemenea, sunt excluse de la finanțare firmele care își desfășoară activitatea în:

  • sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură
  • domeniul  producției primare de produse agricole
  • sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
   • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză
   • atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari.

Consultanța oferită:

 • Analiza eligibilitatii dosarului.
 • Intocmirea documentatiei si inscrierea beneficiarului in aplicatia online.
 • Servicii de management privind implementarea proiectului.


  Da, doresc să primesc oferte și noutăți de la Granturi IMM.

  Politica de confidentialitate | Politica privind fisierele cookies