Anexa 2.2.

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

4761

Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate

4762

Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 

49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

4910

Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata

4920

Transporturi de marfa pe calea ferata

4931

Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

4932

Transporturi cu taxiuri

4939

Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941

Transporturi rutiere de marfuri

4942

Servicii de mutare

52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

5210

Depozitari

5221

Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224

Manipulari

5229

Alte activitati anexe transporturilor

55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE

5510

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520

Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590

Alte servicii de cazare

56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE

5610

Restaurante

5621

Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629

Alte servicii de alimentatie n.c.a.

58. ACTIVITATI DE EDITARE

5811

Activități de editare a cărților

5812

Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813

Activitati de editare a ziarelor

5814

Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819

Alte activitati de editare

79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA

7911

Activitati ale agentiilor turistice

7912

Activitati ale tur-operatorilor

7990

Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

82. ACTIVITATI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR

8230

Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE

9101

Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE

9329

Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Descarcă documentul

Anexa 2.2.