Anexa 3.2.

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII GRANT PENTRU INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE

10. INDUSTRIA ALIMENTARA

1011Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1031Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1041Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052Fabricarea îngheţatei
1061Fabricarea produselor de morărit
1062Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate
1073Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
1081Fabricarea zahărului
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085Fabricarea de mâncăruri preparate
1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE

1310Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320Producţia de ţesături
1330Finisarea materialelor textile
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393Fabricarea de covoare şi mochete
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.

14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE

1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412Fabricarea dearticole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a
1420Fabricarea articolelor din blană
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

15. TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI MAROCHINARIE, HARNASAMENTELOR SI INCALTAMINTEI; PREPARAREA SI VOPSIREA BLANURILOR

1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520Fabricarea încălţămintei

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE

1610Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624Fabricarea ambalajelor din lemn
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte material vegetale împletite

17. FABRICAREA HARTIEI SI PRODUSELOR DIN HARTIE

1711Fabricarea celulozei
1712Fabricarea hârtiei şi cartonului
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723Fabricarea articolelor de papetărie
1724Fabricarea tapetului
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR

1811Tiparirea ziarelor
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814Legătorie şi servicii conexe
1820Reproducerea înregistrărilor

21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZA SI A PREPARATELOR FARMACEUTICE

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE PLASTICE

2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219Fabricarea altor produse din cauciuc
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229Fabricarea altor produse din material plastic

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2311Fabricarea sticlei plate
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313Fabricarea articolelor din sticlă
2314Fabricarea fibrelor din sticlă
2319Fabricarea de sticlărie tehnică
2320Fabricarea de produse refractare
2331Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351Fabricarea cimentului
2352Fabricarea varului şi ipsosului
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363Fabricarea betonului
2364Fabricarea mortarului
2365Fabricarea produselor din azbociment
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2391Fabricarea de produse abrazive
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

25. INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A PRODUSELOR DIN METAL EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 Operaţiuni de mecanică generală
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 Operaţiuni de mecanică generală
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie ṣi control a electricităţii
2720Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751Fabricarea de aparate electrocasnice
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790Fabricarea altor echipamente electrice

28. FABRICAREA DE MASINI, UTILAJE SI  ECHIPAMENTE n.c.a.

2811Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812Fabricarea de motoare hidraulice
2813Fabricarea de pompe şi compresoare
2814Fabricarea de articole de robinetărie
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR SI SEMIREMORCILOR

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT

3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
3020 Fabricarea materialului rulant
3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

31. FABRICAREA DE MOBILA

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.

3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

33. REPARAREA, INTRETINEREA SI INSTALAREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR

3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

35. PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

3511 Producţia de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuţia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Producţia gazelor
3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

36. CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

37.COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE

3700Colectarea şi epurarea apelor uzate

38. COLECTAREA, TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR;ACTIVITATI DE RECUPERARE A METERIALELOR RECICLABILE

3811Colectarea deşeurilor nepericuloase
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate

41. CONSTRUCTII DE CLADIRI

4120Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

42. LUCRARI DE GENIU CIVIL

4211Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213Construcţia de poduri şi tuneluri
4221Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291Construcţii hidrotehnice
4299Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920Transporturi de marfă pe calea ferată
4931Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932Transporturi cu taxiuri
4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941Transporturi rutiere de mărfuri
4942Servicii de mutare
4950Transporturi prin conducte

43. LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII

4311Lucrări de demolare a construcţiilor
4312Lucrări de pregătire a terenului
4313Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321Lucrări de instalaţii electrice
4322Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331Lucrări de ipsoserie
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339Alte lucrări de finisare
4391Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

5210Depozitări
5221Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222Activităţi de servicii anexe transporturilorpe apă
5223Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224Manipulări
5229Alte activităţi anexe transporturilor

53. ACTIVITATI DE POSTA SI DE CURIER

5310Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5320Alte activităţi poştale şi de curier

55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE

5510Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590Alte servicii de cazare

56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE

5610Restaurante
5621Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

58. ACTIVITATI DE EDITARE

5811Activităţi de editare a cărţilor
5812Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813Activităţi de editare a ziarelor
5814Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819Alte activităţi de editare
5821Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829Activităţi de editare a altor produse software

59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA

5911Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914Proiecţia de filme cinematografice
5920Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICATII

6110Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190Alte activităţi de telecomunicaţii

60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICATII

6110Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190Alte activităţi de telecomunicaţii

62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI

6201Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE

6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312Activităţi ale portalurilor web
6391Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a

71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA

7111Activităţi de arhitectură
7112Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120Activităţi de testări şi analize tehnice

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7220Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI

7311Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media

74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

7410Activităţi de design specializat
7420Activităţi fotografice
7430Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA

7911Activităţi ale agenţiilor turistice
7912Activităţi ale tur-operatorilor
7990Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

81. ACTIVITATI DE PEISAGISTICA SI SERVICII PENTRU CLADIRI

8110Activităţi de servicii suport combinate
8121Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122Activităţi specializate de curăţenie
8129Alte activităţi de curăţenie
8130Activităţi de întreţinere peisagistică

85. INVATAMANT

8510Învăţământ preşcolar
8520Învăţământ primar
8531Învăţământ secundar general
8532Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
8541Învăţământ superior non- universitar
8542Învăţământ superior universitar
8551Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice,etc.)
8553Şcoli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

86.ACTIVITATI REFERITOARE LA SANATATEA UMANA

8610Activităţi de asistenţă spitalicească
8621Activităţi de asistenţă medicală generală
8622Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623Activităţi de asistenţă stomatologică
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

87. SERVICII COMBINATE DE INGRIJIRE MEDICALA SI ASISTENTA SOCIALA, CU CAZARE

8710Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8730Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se ingriji singure
8790Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

 

90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA

9001Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003Activităţi de creaţie artistică
9004Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE

9101Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102Activităţi ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

 

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE

9311Activităţi ale bazelor sportive
9312Activităţi ale cluburilor sportive
9313Activităţi ale centrelor de fitness
9319Alte activităţi sportive
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

 

95. REPARATII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC

9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512Repararea echipamentelor de comunicaţii
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

Descarcă documentul

Anexa 3.2.