CRITERII DE SELECȚIE

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii – Start-up Nation – sesiunea 2022

CriteriiPunctaj
Domeniul de activitate
1. Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC120
2. Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC115
3. Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum și activități de Servicii și Comerț10
Valoarea aportului propriu
1. Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului20
2. Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15
3. Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului10
Criterii aferente investiţiei
1. Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere20
2. Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;15
3. Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;10
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*
1. Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*10
2. Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă0
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială
1. Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului5
2. Asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului.0
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale**
1. Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului.5
2. Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului.0
Criterii aferente debutului în afaceri
1. Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică10
2. Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.0
Criterii aferente componentei de inovare a proiectului***
1. Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice.10
2. Planul de afaceri NU este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii NU sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice.0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

La punctaje egale va prevala:

– punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);

– punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);

– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);

– punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare);

– valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente;

– data şi ora înscrierii în program.