fbpx

2.
Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Microgranturile se acordă
următoarelor categorii de beneficiari:

 • a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.

Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro. Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 2.2.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului;
 • c) dispun de coparticipare în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar necesare reluării activității;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări activității curente.
Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Consultanța oferită:

 • Analiza eligibilitatii dosarului.
 • Intocmirea documentatiei si inscrierea beneficiarului in aplicatia online.
 • Servicii de management privind implementarea proiectului.


Da, doresc să primesc oferte și noutăți de la Granturi IMM.

Politica de confidentialitate | Politica privind fisierele cookies

SOLICITĂ EVALUARE GRATUITĂ