fbpx

1.
Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată.
Fondurile alocate pentru microgranturi sunt în valoare totală de 100.000.000 euro

Microgranturile se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

 • a) Micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;
 • b) Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1.2.
 • c) Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020.
Microgranturile se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
 • a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
 • b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor menționați la lit. b) și c);
 • c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
 • Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • Cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente;
 • Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19
 • Cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări.
 • Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

Consultanța oferită:

 • Analiza eligibilitatii dosarului.
 • Intocmirea documentatiei si inscrierea beneficiarului in aplicatia online.
 • Servicii de management privind implementarea proiectului.


Da, doresc să primesc oferte și noutăți de la Granturi IMM.

Politica de confidentialitate | Politica privind fisierele cookies

SOLICITĂ EVALUARE GRATUITĂ